Li ha agradat el vídeo?

El seu contingut li aporta informació interessant?

Que li sembla la duració del vídeo?

Que opina respecte a fer altres exposicions en aquest sistema, per a la preparació del 150 aniversari de l’Acadèmia l’any 2022?

Suggeriments